Meditaties voor thuis

In de periode dat Covid uitgroeide tot een pandemie en Nederland in maart 2020 in lockdown ging, zijn we een meditatiecyclus gestart via deze website. Sindsdien wordt er dagelijks een meditatie geplaatst.
Op het moment dat we hiermee van start gingen, konden we niet vermoeden hoezeer de meditaties aan een behoefte zouden voldoen en een bron van inspiratie werden.

De bezinningen vormen tezamen een opbouw die ons helpt de reis naar binnen door te maken. Het is kostbaar dat deze vergezeld gaat met de persoonlijke belevingen die door de deelnemers als reacties kunnen worden geplaatst. We zijn dankbaar voor wat op deze wijze tot vorm kon komen!

Vervolg

Spiritualiteit is niet alleen een weg naar binnen. Het is ook de vraag hoe we ons met de vrijkomende bewustwording kunnen verhouden tot- en plaatsen in een samenleving met zoveel dringende thema’s. Iedereen wordt aangeraakt door wat er momenteel speelt aan Covid, milieuproblematieken, politieke spanningen, oorlogsdreiging, armoede en rijkdom en zoveel meer.

Spiritualiteit betreft het mens-zijn en mensen creëren de wereld waarin we leven. De vraagstukken van nu zijn op zich dan wel van deze tijd, maar spelen tegelijk als thema al duizenden jaren in onze samenlevingen. We vinden bijvoorbeeld de verhalen over oorlog en vrede, macht en onmacht of armoede en rijkdom in het Oude en Nieuwe Testament terug.
Door de kern van deze krachten in onszelf te doorzien komen we in een open relatie te staan met wat er nu gaande is. Daardoor groeit de herkenning van wat er gaande is en kunnen we onszelf plaatsen binnen het wereldgebeuren en bijdragend zijn aan de samenleving in deze cruciale fase van de mensheid.

De bezinningen zijn een uitdaging voor iedereen die zich ermee wil verbinden. De belevingen en de ervaringen die worden gedeeld via de website worden meegenomen in de thema’s die verkend en verdiept worden.
Er zal minimaal om de dag een bezinning worden geplaatst op de website tenzij omstandigheden (zoals maatschappelijke ontwikkelingen) anders noodzakelijk maken.

Wanneer je met ons mee wilt reizen, kun je dat via de e-mail laten weten.
De kosten? Het is ons bij de eerdere cyclus gebleken dat bijna altijd heel goed zelf bepaald kan worden wat je financiële draagkracht is. Van daaruit bepaal je de eigen maandelijkse bijdrage. Als minimum vragen we € 5 per maand om zo iedereen de mogelijkheid te geven om deel te nemen. De rest bepaal je zelf.

Hoe schrijf je in? Stuur een bericht via de e-mail (p.rijntjes@gmail.com) onder vermelding: Deelname aan bezinningen voor thuis….

Hartelijke groet,
Paulus Rijntjes
Nicolette Rijntjes – van den Bos