Informatie over de bezinningen via internet

Het is eind februari 2023 en daarmee naderen we het einde van een cyclus van 12 maanden van de bezinningen die om de dag op deze website verschenen. Per 31 maart zal de laatste tekst worden geplaatst.

Samen gingen we op weg waarbij de teksten ons de verdieping en de voeding voor de geest gaven. In de reacties schonken we elkaar herkenning en inspiratie, ook voor degenen die moeilijk zelf woorden vinden om zich uit te drukken.
Misschien heb je als deelnemer jezelf al de vraag gesteld of de cyclus verder gaat? Gaan we verder of stoppen we en houdt daarmee de reis op?

Natuurlijk zal je eigen reis zonder de meditatieteksten niet ophouden. Het leven zelf is de voortdurende openbaring waardoor je in de spiegel kunt kijken, tenminste als dat je intentie is. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Puur op grond van je persoonlijke belangen kun je die kwetsbaarheid beter achterwege laten. Wanneer je echter de prikkel voelt vanuit een innerlijke diepte en het verlangen ervaart daarin dieper te ontwaken, is een aanreiking van de weg die we mogen gaan heel welkom.

Wie toonden ons deze weg naar binnen? Natuurlijk, dat zijn er door de eeuwen heen velen geweest. Rond de grootsten ervan zijn religies opgebouwd.
Het is niet passend een vergelijkend onderzoek te doen. We kunnen enkel zeggen dat we in de woorden van Jezus een volheid en goddelijke diepte ervaren die tijdloos is.
Hoe gaan we met zijn woorden en uitspraken om? Op welke wijze reiken ze ons ook in onze bewogen tijd een weg aan? Het gaat niet om een religie, niet om het geloven maar om het uitdiepen van Jezus zijn uitspraken en daden binnen de context van waar we nu als individu en mensheid staan.

Er ligt nog zoveel inspiratie dat vrij wil komen dat we na een innerlijk beluisteren besloten hebben om het schrijfwerk voort te zetten. Daarbij staat centraal dat de inhoud los van welke traditie van uitlegging herkenbaar wil worden voor de mens van deze tijd. Actuele maatschappelijke vragen komen daardoor in een verdiept perspectief te staan.

Is het je keuze om het komende jaar mee op reis te gaan? Laat het dan weten door ons een e-mail te sturen: p.rijntjes@gmail.com.
Het is voor iedereen mogelijk om zich in te schrijven, ook wanneer je nog niet eerder hebt deelgenomen.

We blijven uitgaan van een maandelijkse bijdrage om al het schrijfwerk mogelijk te maken. Het bedrag zelf stel je vast aan de hand van je eigen inzicht.

(Meer informatie vind je ook in het bericht uit 2022.)

In verbondenheid,

Paulus en Nicolette

Informatie over de meditatiecyclus via internet

Wil je deelnemen aan een nieuwe cyclus? Laat het dan weten via de e-mail.

Bericht medio maart 2022:

Beste allemaal,

Voorzichtig aan naderen we de datum dat de nieuwe cyclus gaat beginnen.

We leven in een bewogen periode met zovele indringende vragen. Hoe verhouden we ons daartoe op een weg van bezinning en contemplatie? Is een weg van verinnerlijking en bespiegeling niet een overbodige luxe of is ze juist een bijdrage aan de weg die we individueel en als mensheid gaan? En wie is dan degene die de moeite neemt om bij de essentiële levensvragen stil te staan? Hoe verhoudt mijn leven zich tot geloof, tot religie, tot bezinning en zelfbespiegeling?

Ach, er zijn zoveel vragen en laten we samen de moed hebben op weg te gaan.

Steeds weer blijkt ook de onderlinge uitwisseling via de reacties een extra dimensie te geven aan alles wat er in de bezinningen wordt aangereikt.

We hebben elkaar nodig op deze weg en kunnen elkaar zoveel aanreiken…

Per 1 april heb je een code nodig om te kunnen inloggen op de betreffende pagina van deze site.

In verbondenheid,
Paulus en Nicolette Rijntjes
 

Meditatiecyclus 2022 / 2023

In de periode dat Covid uitgroeide tot een pandemie en Nederland in maart 2020 in lockdown ging, zijn we een meditatiecyclus gestart via deze website. Dagelijks wordt er een meditatie geplaatst die door ongeveer 80 deelnemers gelezen wordt.
Op het moment dat we hiermee van start gingen, konden we niet vermoeden hoezeer de meditaties aan een behoefte zouden voldoen en een bron van inspiratie werden.

De bezinningen vormen samen een opbouw die ons helpt de reis naar binnen door te maken. Het is kostbaar dat deze vergezeld gaat met de persoonlijke belevingen die door de deelnemers als reacties kunnen worden geplaatst. We zijn dankbaar voor wat op deze wijze tot vorm kon komen!

Deze huidige cyclus zal eind maart eindigen. De inhoud ervan blijft voorlopig ter beschikking voor degenen die eraan deelnamen. Bovendien wordt gekeken hoe de bezinningen geheel of gedeeltelijk kunnen worden gepubliceerd, eventueel in een e-book oftewel een digitale uitgave, maar dan zonder de persoonlijke bijdragen van de deelnemers.

Vervolg

Houdt het hiermee op? Nee, spiritualiteit is niet alleen een weg naar binnen. Het is ook de vraag hoe we ons met de vrijkomende bewustwording kunnen verhouden tot- en plaatsen in een samenleving met zoveel dringende thema’s. Iedereen wordt aangeraakt door wat er momenteel speelt aan Covid, milieuproblematieken, politieke spanningen, oorlogsdreiging, armoede en rijkdom en zoveel meer.

Spiritualiteit betreft het mens-zijn en mensen creëren tezamen de wereld waarin we leven. De vraagstukken van nu zijn op zich dan wel van deze tijd maar spelen tegelijk als thema al duizenden jaren in onze samenlevingen. We vinden bijvoorbeeld de verhalen over oorlog en vrede, macht en onmacht of armoede en rijkdom in het Oude en Nieuwe Testament terug. Door de kern van deze krachten in onszelf te doorzien komen we in een open relatie te staan met wat er nu gaande is. Daardoor groeit de herkenning van wat er gaande is en kunnen we onszelf plaatsen binnen het wereldgebeuren en bijdragend zijn aan de samenleving in deze cruciale fase van de mensheid.

De nieuwe cyclus van bezinningen zal een uitdaging worden voor iedereen die zich ermee wil verbinden. Ook nu zal het mogelijk zijn om belevingen en ervaringen te delen via de website. De inbreng en de vragen worden meegenomen in de thema’s die verkend en verdiept worden.
Er zal minimaal om de dag een bezinning worden geplaatst op de website tenzij omstandigheden (zoals maatschappelijke ontwikkelingen) anders noodzakelijk maken.

We starten deze nieuwe cyclus op 1 april 2022. Wanneer je met ons mee wilt reizen, kun je dat via de e-mail laten weten. Je schrijft je dan in principe in voor het komende seizoen dat hopelijk zal duren tot 1 april 2023.
De kosten? Het is ons bij de eerdere cyclus gebleken dat bijna altijd heel goed zelf bepaald kan worden wat je financiële draagkracht is. Van daaruit bepaal je de eigen maandelijkse bijdrage. Als minimum vragen we € 5 per maand om zo iedereen de mogelijkheid te geven om deel te nemen. De rest bepaal je zelf.

Hoe schrijf je in? Stuur een bericht via de e-mail (p.rijntjes@gmail.com) onder vermelding:
Deelname 2022 / 2023
We hopen je binnenkort te ontmoeten via de nieuwe webpagina. Meer informatie ontvang je uiterlijk half maart.

Hartelijke groet,
Paulus Rijntjes
Nicolette Rijntjes – van den Bos