Het terrein en het beheer ervan

Het terrein rondom Bousquet

Bericht van de terreincommissie

Aanleiding

Uitdaging

Beheer

Wat houdt een terreinweek in?

Overzicht geplande terreinweken

Het terrein rondom Bousquet

Bousquet is gebouwd bovenop een heuvel met om de panden heen vier hectaren grond. Er staan oude bomen, een kleine boomgaard en veel soorten wilde planten en bloemen. Het is een plek met een rijke flora en een rijke fauna. Het plaatselijke klimaat  kent net als in Nederland de vier seizoenen, al is de gemiddelde temperatuur hoger. Elk seizoen heeft een eigen schoonheid.

Een terrein als deze vraagt de overweging hoe we met zoveel natuur zullen omgaan. De inzet is om een rijke schakering aan natuurlijke flora en fauna te stimuleren. Het beheer is daarop aangepast. Alle werkzaamheden, zoals het reinigen van de grond van allerlei afval na eeuwenlange bewoning, het snoeien en het maaien, zijn erop gericht. Het gevolg is dat er door de jaren heen een grotere diversiteit ontstaat in plantensoorten en dierenleven.

Omgaan met al het levende op het terrein is ook een weerspiegeling van de omgang met onszelf en de menselijke natuur in ons.
We zien daarom het terrein als een belangrijk onderdeel van  Bousquet. Ook tijdens retraites en bezinningsweken werken we elke dag een moment in de natuur.
Deze werkzaamheden en de mogelijkheid van de wandelingen of het gewoon ergens gaan zitten in de zon of onder een boom, brengt ons in contact met de aarde. Zijn we ons bewust dat we niet kunnen bestaan zonder deze aarde en het leven dat zij herbergt?
Wat we in de uiterlijke natuur trachten te ontmoeten door een levende omgang ermee, heeft een weerspiegeling in ons innerlijk en in onze bestaansgrond.

Zonsondergang op Bousquet met uitzicht op de boomgaard
Bijenorchidee

Om op een juiste wijze met al het levende rondom Bousquet om te gaan is naast goede wil ook inzicht en kennis nodig. Een aantal mensen heeft zich gebundeld in de terreincommissie om zich te bezinnen op de verdere ontwikkeling van het terrein in het perspectief van Bousquet.
Tijdens enkele terreinweken houden we ons bezig met de omvangrijke werkzaamheden. De organisatie daarvan ligt vooral in de handen van enkele betrokkenen die samen de terreincommissie vormen.

Bericht van de terreincommissie

Het terrein van Bousquet is in het totaal ongeveer 3 hectare groot en bestaat grotendeels uit grasland, bos en terrassen rondom de gebouwen.
De graslanden zijn van oudsher veel bemest waardoor er veel stikstof in de grond zit. Dit verklaart de overdaad aan bramen en brandnetels op het terrein. Door een bewust maaibeleid zien we de laatste jaren een toenemende diversiteit van de flora en de fauna.

Aanleiding

In 2010 is de Terreincommissie voortvarend aan de slag gegaan. Door achterstallig onderhoud van jaren was het gebied overwoekerd geraakt door bramen en brandnetels met daaronder weggestopt veel huishoudelijk afval (een oude plattelandsgewoonte).

Uitdaging

De centrale vraag is: hoe onderhoud je een terrein dat op 1300 km afstand ligt, waar de natuur een ander ritme heeft dan in Nederland? Het groeiseizoen begint er al in februari en in de zomers ligt de groei grotendeels stil door de hoge temperaturen.
En, een even wezenlijke vraag: hoe doen we dit binnen het gedachtegoed van Bousquet?
We zijn als mens zo los geraakt van het gegeven dat we onderdeel zijn van de natuurlijke kringloop, dat we over de natuur zijn gaan heersen in plaats van deze goed te beheren.

Beheer

Hooien om de grond te verschralen zodat de biodiversiteit zich verder kan ontwikkelen.

Door natuurlijk beheer toe te passen kunnen we in onze beperkte aanwezigheid, de uitbundige groei in toom houden.
Het beheer is gericht op verschraling van de bodem. Dit doen we door een gefaseerd maaibeleid toe te passen en het hooi structureel af te voeren.
Bemeste voedselrijke gronden kennen de minste variatie in planten- en diersoorten. Door verschraling neemt de diversiteit toe. De toename in soorten wordt in de loop der jaren steeds meer zichtbaar.

Meer informatie is te vinden in een uitgewerkt beheerplan dat kan worden gedownload.


Ook is er een overzicht van alle planten die groeien en bloeien op Bousquet.
Wie geïnteresseerd is kan deze lijst hier bekijken en downloaden. Voor aanvullingen kun je terecht bij André Beijersbergen: abeijersbergen@online.nl

Wat houdt een terreinweek in?

In de natuur kom je in een heel andere aanraking met jezelf. Zonder tijdsdruk, met aandacht met je handen werken…
Naast de steeds terugkerende basiswerkzaamheden (grasmaaien, hooien, paden vrijmaken, inspectie van de bomen, bramen verwijderen, onkruid wieden, etc.) wordt er gekeken wat het terrein op dat moment nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn: omgevallen bomen verwijderen of paden herstellen.
Bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met zowel het weer als met ieders persoonlijke mogelijkheden.

Soms is het ook voor ons niet mogelijk het werk zelf te doen en moet het worden uitbesteed aan specialisten.

De werkzaamheden van de terreinweken beginnen op zondagmiddag en eindigen op vrijdagmiddag.

Als tegemoetkoming in de kosten wordt per week een bijdrage gevraagd.

Overzicht geplande terreinweken

De data van de komende maanden zijn te vinden op de evenementenpagina.

De aanmelding kan bij André Beijersbergen: abeijersbergen@online.nl

Vuursalamanders tonen zich zeldzaam, meestal na een overvloedige regenbui.