Inschrijving en kosten bij deelname aan de activiteiten

Algemene informatie
Inschrijving
Onze (nieuwe) bankgegevensCorona en Bousquet

Algemene informatie

In onze samenleving is geld een centrale rol gaan spelen. Zo centraal dat we het in ons leven veelal als een doel op zich zijn gaan zien.
We staan er vaak niet bij stil dat geld een vorm van energie is die we aan elkaar doorgeven om ons leven en werken mogelijk te maken.

De begeleiding van mensen is in ons werk altijd het eerste doel geweest.
Daarom was het hebben van geld geen voorwaarde om die hulp te krijgen die gevraagd werd.
We verlangen het zo te houden en willen het voor iedereen mogelijk maken om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten.
Dat is ook de reden waarom we de prijzen zo laag mogelijk houden.

Natuurlijk bloemenveld grenzend aan Bousquet

Als deelname om financiële redenen desondanks niet mogelijk lijkt, zoeken we samen naar een goede oplossing. 
Om ons werk te kunnen doen, is er een wederkerigheid nodig van geven en ontvangen in de vorm van een energie die heen en weer stroomt.
Geld is een uitdrukking daarvan. Zo zijn wij in staat om de activiteiten voort te zetten.

We hebben op deze pagina de prijzen voor u op een rij gezet.
Hieronder vindt u een overzicht voor de activiteiten die (tot op heden) op deze site zijn vermeld.

De kosten van de activiteiten te ‘le Bousquet’ in Frankrijk zijn:

 • Paasretraite 2024: € 650 (9 dagen)
 • Retraite van twee weken: € 995
 • Bezinningsweek 26 oktober – 2 november: € 485
 • Voor de bouwweken en de terreinweken wordt een bijdrage van € 135 per week gevraagd omwille van de verblijfskosten.
  Voor kinderen tot 12 jaar vragen we een bijdrage van € 85

  Bij alle activiteiten in Frankrijk zijn de overnachtingen, maaltijden en cursuskosten inbegrepen;
 • Voor (telefonische) consulten wordt een bijdrage gevraagd van € 85 per uur.
 • Voor deelname aan de jaarcyclus van bezinningen in 2024 wordt een maandelijkse bijdrage naar eigen draagkracht gevraagd met een minimum van € 5 per maand. Vermelding bij de storting: Jaarcyclus 2024
 • Voor deelname aan de pagina met eerder verschenen bezinningen wordt een maandelijkse bijdrage naar eigen draagkracht gevraagd met een minimum van € 5 per maand. Vermelding bij de storting: Geselecteerde bezinningen.
  Zo hoeft niemand te worden uitgesloten die wel verlangt deel te nemen maar over weinig financiële middelen beschikt.

De activiteiten in Nederland:

Iedereen kan deelnemen aan de cyclus met bezinningen op internet.
Ook kan er vanaf januari 2024 gebruik gemaakt worden van de publicatie van eerder verschenen bezinningen.

Inschrijving:

Inschrijving voor de activiteiten kan via de e-mail. (p.rijntjes@gmail.com)

Wil je naast de activiteit waaraan je wenst deel te nemen ook vermelden:
Naam, adres, postcode, woonplaats
telefoon en e-mailadres

Onze (nieuwe) bankgegevens

Corona en Bousquet

Corona is in onze maatschappij een blijvend verschijnsel geworden. Dat neemt niet weg dat nog altijd mensen er flink ziek van worden, long-covid door oplopen of erdoor overlijden. Helaas weten we intussen uit de praktijk hoe één besmetting bijna iedereen op Bouquet ziek kan maken.
Samen kunnen we deze plek zo veilig mogelijke houden. Lees daarom dit artikel voordat je komt!

Lees meer