De kosten bij deelname aan de activiteiten

In onze samenleving is geld een centrale rol gaan spelen. Zo centraal dat we het in ons leven als een doel op zich zijn gaan zien.
We staan er vaak niet bij stil dat geld ook een vorm van energie is die we aan elkaar doorgeven om ons leven en werken mogelijk te maken.

De begeleiding van mensen is in ons werk altijd het eerste doel geweest.
Daarom was het hebben van geld geen voorwaarde om die hulp te krijgen die gevraagd werd.
We verlangen het zo te houden en willen het voor iedereen mogelijk maken om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten.
Dat is ook de reden waarom we de prijzen zo laag mogelijk houden.

Bloemenveld grenzend aan Bousquet

Als deelname om financiële redenen desondanks niet mogelijk lijkt, zoeken we samen naar een goede oplossing. 
Maar om ons werk te kunnen doen, is er een wederkerigheid nodig van geven en ontvangen in de vorm van een energie die heen en weer stroomt.

Geld is een uitdrukking daarvan. Zo zijn wij in staat om de activiteiten voort te zetten.

We hebben op deze pagina de prijzen voor u op een rij gezet.
Hieronder vindt u een overzicht voor de activiteiten die op deze site zijn vermeld.

De kosten van de activiteiten te ‘le Bousquet’ in Frankrijk zijn:

Bij alle cursusactiviteiten in Frankrijk zijn de overnachtingen, maaltijden en cursuskosten inbegrepen

  • Voor de bouwweken en terreinweken wordt een bijdrage van € 110 per week gevraagd voor alle verblijfskosten.

De kosten van de activiteiten in Nederland zijn:

  • Op dit moment zijn er geen activiteiten in Nederland. Wel is er langs via de website een meditatiecyclus te volgen waarop inschrijving mogelijk is.