Inschrijving en kosten bij deelname aan de activiteiten

Algemene informatie
Inschrijving
Bankgegevens


Algemene informatie

In onze samenleving is geld een centrale rol gaan spelen. Zo centraal dat we het in ons leven als een doel op zich zijn gaan zien.
We staan er vaak niet bij stil dat geld ook een vorm van energie is die we aan elkaar doorgeven om ons leven en werken mogelijk te maken.

De begeleiding van mensen is in ons werk altijd het eerste doel geweest.
Daarom was het hebben van geld geen voorwaarde om die hulp te krijgen die gevraagd werd.
We verlangen het zo te houden en willen het voor iedereen mogelijk maken om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten.
Dat is ook de reden waarom we de prijzen zo laag mogelijk houden.

Bloemenveld grenzend aan Bousquet

Als deelname om financiële redenen desondanks niet mogelijk lijkt, zoeken we samen naar een goede oplossing. 
Om ons werk te kunnen doen, is er een wederkerigheid nodig van geven en ontvangen in de vorm van een energie die heen en weer stroomt.

Geld is een uitdrukking daarvan. Zo zijn wij in staat om de activiteiten voort te zetten.

We hebben op deze pagina de prijzen voor u op een rij gezet.
Hieronder vindt u een overzicht voor de activiteiten die op deze site zijn vermeld.

De kosten van de activiteiten te ‘le Bousquet’ in Frankrijk zijn:

Retraite van twee weken september/oktober 2022: € 975

Bezinningsweek oktober 2022: € 495

Bij alle activiteiten in Frankrijk zijn de overnachtingen, maaltijden en cursuskosten inbegrepen

  • Voor de bouwweken en terreinweken wordt een bijdrage van € 120 per week gevraagd voor de verblijfskosten.
    Voor kinderen tot 12 jaar vragen we een bijdrage van € 75

De kosten van de activiteiten in Nederland zijn:

  • Op dit moment zijn er geen activiteiten in Nederland. Wel is er via de website een meditatiecyclus te volgen waarop inschrijving mogelijk is.

Inschrijving:

Inschrijving voor de activiteiten kan via de e-mail. (p.rijntjes@gmail.com)

Wil je naast de activiteit waaraan je wenst deel te nemen ook vermelden:

Naam
 
Adres 
             
Postcode en woonplaats
 
Telefoon en e-mailadres

Onze bankgegevens

NL98 INGB 0003413141
PS Rijntjes
Le Bousquet de Balarin
32250 Montreal du Gers
Frankrijk