Informatie over de bezinningen via internet

Het is eind februari 2023 en daarmee naderen we het einde van een cyclus van 12 maanden van de bezinningen die om de dag op deze website verschenen. Per 31 maart zal de laatste tekst worden geplaatst.

Samen gingen we op weg waarbij de teksten ons de verdieping en de voeding voor de geest gaven. In de reacties schonken we elkaar herkenning en inspiratie, ook voor degenen die moeilijk zelf woorden vinden om zich uit te drukken.
Misschien heb je als deelnemer jezelf al de vraag gesteld of de cyclus verder gaat? Gaan we verder of stoppen we en houdt daarmee de reis op?

Natuurlijk zal je eigen reis zonder de meditatieteksten niet ophouden. Het leven zelf is de voortdurende openbaring waardoor je in de spiegel kunt kijken, tenminste als dat je intentie is. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Puur op grond van je persoonlijke belangen kun je die kwetsbaarheid beter achterwege laten. Wanneer je echter de prikkel voelt vanuit een innerlijke diepte en het verlangen ervaart daarin dieper te ontwaken, is een aanreiking van de weg die we mogen gaan heel welkom.

Wie toonden ons deze weg naar binnen? Natuurlijk, dat zijn er door de eeuwen heen velen geweest. Rond de grootsten ervan zijn religies opgebouwd.
Het is niet passend een vergelijkend onderzoek te doen. We kunnen enkel zeggen dat we in de woorden van Jezus een volheid en goddelijke diepte ervaren die tijdloos is.
Hoe gaan we met zijn woorden en uitspraken om? Op welke wijze reiken ze ons ook in onze bewogen tijd een weg aan? Het gaat niet om een religie, niet om het geloven maar om het uitdiepen van Jezus zijn uitspraken en daden binnen de context van waar we nu als individu en mensheid staan.

Er ligt nog zoveel inspiratie dat vrij wil komen dat we na een innerlijk beluisteren besloten hebben om het schrijfwerk voort te zetten. Daarbij staat centraal dat de inhoud los van welke traditie van uitlegging herkenbaar wil worden voor de mens van deze tijd. Actuele maatschappelijke vragen komen daardoor in een verdiept perspectief te staan.

Is het je keuze om het komende jaar mee op reis te gaan? Laat het dan weten door ons een e-mail te sturen: p.rijntjes@gmail.com.
Het is voor iedereen mogelijk om zich in te schrijven, ook wanneer je nog niet eerder hebt deelgenomen.

We blijven uitgaan van een maandelijkse bijdrage om al het schrijfwerk mogelijk te maken. Het bedrag zelf stel je vast aan de hand van je eigen inzicht.

(Meer informatie vind je ook in het bericht uit 2022.)

In verbondenheid,

Paulus en Nicolette