Bouwen en restaureren

Eeuwen oude panden

Wanneer zijn de bouwweken?

Kan ik meedoen als ik geen bouwervaring heb?

Kinderweek tijdens de bouwweken in de zomer

De restauratie van een eeuwenoud dak.

Bouwen wordt veelal gezien als enkel een praktische handeling. We vernieuwen daken, brengen sanitair, leggen elektra aan en zoveel meer. Er is een goede verblijfsgelegenheid nodig om in te leven. Maar hoe vaak staan we erbij stil dat de verblijfsplaats van het leven is wie wij zijn?
Hoe ziet ons innerlijk gebouw eruit? Een van de manieren om dat te ontdekken is tijdens het bouwen.

Nieuwe balken voor de nieuwe vloeren

De wijze van werken en (voor wie dat wil) de momenten van bezinning leiden ertoe dat we er zoveel uit terug ontvangen.

Eeuwen oude panden

Het restaureren van panden als waar Bousquet uit bestaat is een doorlopend proces. Dat is zelfs terug te vinden in de vele aanpassingen van de panden in vroegere tijden.
Dit soort panden staan in een groot contrast tot onze nieuwbouw huizen die binnen een tijdsbestek van maanden worden neergezet.
Al die jaren zijn daken vervangen, zijn muren gerestaureerd, is sanitair en elektra aangelegd en nog zoveel meer. Met elkaar maken we de panden geschikt voor het verblijf tijdens activiteiten op deze plek.
De inzet om de panden steeds verder geschikt te maken voor hun doel is niet gericht op een eindresultaat dat af moet zijn.
Soms roepen de deelnemers aan de bouwweken uit: ‘Bousquet mag niet af zijn, dan kunnen we niet meer eraan werken.’ Maar aan Bousquet zal verder worden gebouwd zoals we hopelijk niet stoppen met het werk dat we aan onszelf verrichten.
Hier vind je een overzicht van de geplande en voorbije werkzaamheden.

De bouwweken

Een overzicht van het programma is op de evenementenpagina te vinden.

De bouwweken in de zomer beginnen op maandagochtend en duren tot en met de zaterdag 13.00 uur. Aankomst is dan voor de eerste week op de zaterdag en zondag en het vertrek is op de zaterdagmiddag en de zondag. De tweede week eindigt op vrijdagmiddag en vertrek is op de zaterdag.

De overige bouwweken beginnen op zondagmiddag en eindigen op vrijdag op het einde van de middag, aankomst is op de zaterdag en het vertrek is dan op de zaterdag.
We vragen een beperkte bijdrage voor het verblijf en voor de leefkosten.

Kan ik meedoen als ik geen bouwervaring heb?

Muren krijgen weer hun authentieke aanzicht
Muren krijgen hun authentieke aanzicht terug

Er wordt nogal eens gedacht dat meebouwen alleen kan wanneer er een uitgebreide bouwervaring is.
Natuurlijk zijn er ook mensen met bouwervaring nodig, maar als je die ervaring niet hebt, is dat geen probleem. Het is heerlijk om te mogen leren van degenen die er wel over beschikken. We dragen vaardigheden en kennis graag aan elkaar over. Bovendien zijn er vele vaardigheden die snel eigengemaakt kunnen worden en waar je geen expert voor hoeft te zijn. We gaan altijd uit van je persoonlijke fysieke mogelijkheden en interesses.
Wie verlangt een periode mee te bouwen en de beleving ervan te ontdekken is dus welkom.
En als het bouwen zelf je niet trekt, zijn er vele taken die even zo wezenlijk zijn en de bouw ondersteunen. Denk maar eens aan de keuken, de koffie en zoveel meer. Meebouwen? Laat het in verband met de organisatie vooral op tijd weten.

Panoramafoto van het tweede deel van Bousquet


Panoramafoto van het tweede deel van Bousquet

Kinderen tijdens de bouwweken in de zomer

Tijdens de bouwweken in de zomer is er ruimte voor kinderen. De leeftijd kan variëren van peuter tot en met tiener. Deze verschillende leeftijden geven in onze ervaring een mooi evenwicht.
In de eerste week is er meer ruimte voor specifieke activiteiten die gericht zijn op de kinderen.
Zo mogelijk zullen we de kinderen – zeker in het eerste deel van de ochtend – op speelse wijze betrekken bij de verschillende activiteiten in de keuken, het bouwen enzovoorts.
We vinden het belangrijk dat ze zelf ervaren hoe het is als je samen iets met je handen maakt. En dat leidt er soms toe dat ze zelf op andere momenten van de dag terugkomen om enthousiast ‘hun taakje’ in de keuken of op de bouw voort te zetten .

Aardappels rooien…

Samen zet je stapjes in voor jezelf een veilig en mooi plekje kan creëren. Het is een symboliek voor dat je hier op aarde mag wonen en verblijven…

De tweede helft van de ochtend is er ruimte voor diverse vormen van creativiteit. Zo mogelijk is natuurverkenning daar een deel van.
De middag is gericht op andere vormen van creativiteit. Ook voor dit jaar onderzoeken we hoe we kunnen inspelen op de belangstelling van de kinderen.
Meedoen in de organisatie en begeleiding? Laat het dan ruim van te voren horen!