Ontwikkelingen rond Bousquet

Lieve mensen,

Er zijn grote ontwikkelingen rond Bousquet.

Wat is er gaande? Bousquet staat op een tweesprong. Door individuele ontwikkelingen zien meerdere betrokkenen zich genoodzaakt zich financieel terug te trekken uit wat is gaan heten: Bousquet II. Het is het perceel met de gebouwen naast de plek waar wij, Paulus en Nicolette, wonen, leven, schrijven en al ons andere werk doen. Mogelijk zal Bousquet II dus ophouden te bestaan. Dat zal gebeuren als blijkt dat er geen financieel draagvlak meer is nadat degenen die hun geld eruit willen halen, zullen worden uitbetaald. Het kan inhouden dat Bousquet II verkocht gaat worden.

Willen we dit? Er is een groep mensen intensief bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een voortbestaan van Bousquet II. De vraag is waarom we eigenlijk deze moeite doen. Zoveel financiële en organisatorische vragen lijken opgelost met de verkoop. Maar wat doen we? We verkopen het pand naast het verblijf van Paulus en Nicolette dat we Bousquet I noemen. Deze twee panden zijn samen meer dan de som van twee percelen. Ze dragen allebei dezelfde naam omdat ze in het verleden één geheel zijn geweest.

We zien Bousquet in haar geheel als een ankerplaats, een plaats van bezinning, innerlijke ontwikkeling en geestelijke groei. De vraag is echter of we de huidige opzet met de twee percelen die één geheel vormen, willen laten voortbestaan. Het is niet een keuze van ons alleen of van de betrokkenen die nu intens een onderzoek doen naar een mogelijke voortzetting, het is een keuze van en voor ons allemaal.
Willen we deze opzet bewaren in een tijd van zoveel onrust en onzekerheid? Deze plek omvat meer dan een plaats van stilte, geestelijke verdieping en groei. We zien haar als een mogelijkheid om samen tot antwoorden te komen op allerlei maatschappelijke items. Denk aan de relatie tussen onze materiële honger en de schepping waarin we leven, oorlog en vrede en natuurlijk de vraag wat het inhoudt dat we als mens in deze aardse contreien vertoeven voor een beperkt aantal jaren. Hoe vertalen we essentiële vragen als deze naar de verschillende leeftijdsfasen, dus ook de jeugd en jongvolwassenen? Het zijn degenen die de samenleving ingaan en er verder vorm aan geven. Dikwijls zijn er zulke diepe vragen die weinig gehoor krijgen. Het zijn de vragen over levenszin, hoe het verder moet met klimaat en vervuiling, oorlog en vrede, over wie we meer zijn dan de beelden op televisie en mobieltjes.
Er zijn meerdere betrokkenen die graag, mede geïnspireerd door het werk dat wij mogen doen, zelf verlangen actief diverse activiteiten op te zetten en uit te bouwen.

Wij zijn gedreven ons werk voort te zetten, willen de diepte van het leven blijven ontmoeten, verkennen en delen. We zien Bousquet als een essentieel onderdeel daarin.
Houdt ons werk op wanneer Bousquet II verdwijnt? Nee, de innerlijke drijfveer is daar niet van afhankelijk. Het is de geestelijke inspiratie die ons voort laat gaan op ons pad en we kiezen daar elke dag opnieuw voor.

We weten dat we niet in staat zijn BII te behouden zonder dat anderen erbij betrokken zijn. Met de mogelijke verkoop ervan verliezen we een prachtige locatie waar we (blijvend) samen vorm kunnen geven aan een project dat velen tot dienst kan zijn.

Zie dit schrijven allereerst als informatie over waar we nu staan.
Wanneer je actief betrokken wilt worden bij het proces dat we gaan, zijn er twee mogelijkheden.
– Je wilt op de hoogte blijven en hebt nog niet eerder informatie ontvangen. Laat het dan weten via een e-mail aan Carin Meijer:  carin.meijer@protonmail.com .
– Je verlangt mee te denken, mee te praten over toekomstige vormgeving en hebt een idee of een mogelijkheid voor financiering. Neem dan contact op met Maarten Verkoren: mv@mverkoren.nl .

We wilden je graag op de hoogte brengen van alles wat er gaande is. Dank voor het lezen van deze tekst!

Een hartelijke groet,
Paulus en Nicolette Rijntjes