Ik en mijn aarde

Een nieuw inzicht in het milieuvraagstuk

Begeleidende tekst op de achterzijde

Als mensheid hebben we de aarde verkend en ons eigen gemaakt. We kunnen haar ontginnen en voor vele doeleinden aanwenden. Tegelijkertijd lopen we tegen de grenzen op van wat ze aan kan. Het klimaat verandert snel en de natuur raakt ontwricht, met grote gevolgen voor steeds meer mensen.
We beginnen de laatste jaren te erkennen wat er gaande is. Maar begrijpen we onze eigen drijfveren die tot deze ernstige situatie leiden?
Al in de jaren zeventig was ik betrokken bij de milieubeweging. Sindsdien groeide het inzicht in mij in wat er in de relatie tussen de mensheid en de aarde plaats vindt. Wanneer we ons bewust worden van onze drijfveren kan er een andere omgang met de aarde en het leefklimaat ontstaan. Zo wordt een verdiept ervaren mogelijk van wat het betekent om mens te zijn op deze prachtige planeet.
Geactualiseerde versie: Oktober 2016.

Schrijver: Paulus Rijntjes
ISBN: 9789402137910
Prijs: 19,50
Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en via webwinkels als AKO.NL of BOL.COM