De dagen dat de samenleving stilvalt

Er zijn momenteel sterke veranderingen gaande in de samenleving. Hoe gaan we daarmee om en hoe kunnen we daarbinnen onze weg zoeken naar ons hart en ons bewustzijn verder verkennen? Er is zoveel dat wil ontwaken, en juist in deze tijd is dat zo hard nodig. Draag je er ook aan bij?

Er hangt een wolk van angst en zorg over de wereld. In ons rijke Europa beschikken we over veel middelen om het coronavirus te bestrijden maar veel landen zullen het zwaar te verduren krijgen. Soms is dat niet direct door het virus zelf maar doordat maatschappelijke structuren niet langer goed kunnen functioneren. Denk aan de gezondheidszorg, de voedselvoorziening of de plaatselijke economie.
Hoe gaan we om met deze periode? Gaan we afwachten wat het verloop zal zijn of keren we in en bouwen we samen aan een bundeling waarbinnen we elkaar kunnen voeden en ontmoeten? En deze bundeling is weer als een punt van licht dat in deze wereld kan schijnen.

De bedoeling is om dagelijks, of om de dag, door ons geschreven overwegingen en meditatieve teksten te plaatsen die op de rest van de website niet direct van toepassing zijn.
We doen dat voor iedereen die zich ermee wil verbinden. Dat zijn degenen die ons eventueel al kennen, die de inspiratie een warm hart toedragen, die zich verbonden weten met Bousquet en de inhoud die we er leven, mensen die…
Dus ook voor jou als je verlangt om deel te nemen.
Hoe lang neem je deel? Dat beslis je zelf maar na drie maanden word je ook per e-mail gevraagd of je door wilt. Dan starten we op een nieuwe webpagina en reizen we verder met degenen die dat willen.

Wanneer je wilt deelnemen kan je dat via een e-mail laten weten. Daarnaast vragen we ter ondersteuning je medewerking via een maandelijkse financiële bijdrage. Eigenlijk willen we geen ondergrens of bovengrens stellen, maar dat je kijkt naar je mogelijkheden en draagkracht. Is het vijf euro? Prima! Is het dertig euro of meer? Prima!
Bijdragen kan via de bank:

NL98 INGB 0003413141
PS Rijntjes
Le Bousquet de Balarin
32250 Montreal du Gers
Frankrijk

De teksten blijven zeker deze onzekere periode op deze site staan. Ze zijn voor persoonlijk gebruik. Deel ze dus niet verder dan in de huiselijke kring.
Laten we ons bundelen en samen ons richten op een wijze van samen leven die uit deze onvermijdelijk veranderende samenleving tevoorschijn kan komen.

Een hartelijke groet,
Paulus en Nicolette Rijntjes