Oudere publicaties

Boeken uitgegeven door Ankh-Hermes


– aan deze pagina wordt gewerkt…

Van geest tot lichaam

Groeien naar Waarheid

Groeien naar Waarheid, over paranormale gevoeligheid, eenheidservaring en onderscheidingsvermogen, door Paulus Rijntjes (ISBN 90-202-3896-5 Nugi nummer: 626) € 17.92
Aantal bladzijden: 187
Uitvoering: gebonden


Ankh-Hermes schrijft over dit boek:
Over paranormale gevoeligheid, eenheidservaring en onderscheidingsvermogen. Dit boek is vanuit de praktijk ontstaan. In zijn werken met mensen, zowel individueel als in groepen, kwam de auteur in aanraking met de vele vragen die er leven omtrent paranormale vermogens. Daarbij kwam met name de vraag naar voren over het kunnen onderscheiden wat ‘waar’ of ‘onwaar’ is op paranormaal gebied.

Groeien naar waarheid geeft de lezer veel informatie over de achtergrond en de aard van paranormale gaven van hemzelf of anderen. Daarnaast wil het behulpzaam zijn bij het toetsen en begrijpen van paranormale begaafdheid en paranormale ervaringen. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan onderwerpen als ‘fijngevoeligheid’, intuïtie, helderziendheid, helder weten, mediumschap, uittredingen en dergelijke.

Verder wordt nader ingegaan op de vraag of ‘waarnemen’ eigenlijk wel zo bijzonder is. In een apart hoofdstuk gaat de auteur in op het omgaan met ‘fijngevoelige’ kinderen.

Wat is er toch met Marloes?

Wat is er toch met Marloes?!

Wat is er toch met Marloes?!, paranormale ervaringen van een twaalf jarig meisje, door Paulus Rijntjes en Berend Jager (ISBN 90-202-805-1,
Nugi nummer: 223) € 11.12
Aantal bladzijden: 144
Uitvoering: paperback

Ankh-Hermes schrijft over dit boek:
Wat is er toch met Marloes?! vragen de ouders van Marloes zich vertwijfeld af, als de twaalfjarige brugklasser na een ongeluk, waardoor zij een bijna doodervaring heeft gehad, opeens gedachten kan lezen of dingen al van te voren weet. Voor Marloes zelf is het heel eng om te beseffen dat ze weet wat er in het hoofd van haar broertje omgaat en dat haar vader door haar toedoen het treinongeluk ontloopt dat ze in een droom heeft beleefd. Haar omgeving weet ook niet goed raad met deze plotselinge veranderingen.

Wat is er toch met Marloes?! is een jeugdboek voor kinderen van rond de twaalf jaar. Het bijzondere van dit boek is dat het niet alleen een spannend verslag is van de ervaringen van Marloes. Het verhaal wordt telkens onderbroken door commentaar dat een verklaring geeft voor de ervaringen van Marloes en deze in een zinvol verband plaatst.

Daarom is Wat is er toch met Marloes?! niet alleen van belang en geschikt voor kinderen maar ook voor ouders en leraren die vaak niet weten wat ze aanmoeten met paranormale verschijnselen bij kinderen in hun omgeving.


Overige publicaties

Liefde

Verschenen lezingenboekjes

In de loop van de tijd zijn er naar aanleiding van gehouden lezingen diverse lezingenboekjes verschenen. Hoewel ze nu niet meer verkrijgbaar zijn, willen we enkele titels van de gegeven lezingen je niet onthouden.

Nicolette
Het ik en mijn grenzen
Schepping, vinden in de leegte
Vrouw zijn, hoe doe je dat?

Paulus
De tijd waarin wij leven: los zand?
De vergeestelijking van de mensheid
De wereld op een tweesprong
Donorschap, invloed en gevolgen
Leren houden van jezelf
Licht en schaduw, omgaan met tegenslag en verlies
Macht en onmacht
Mens, eeuwig wezen en aards lijf
Omgaan met je lot, levensopdracht en levensweg
Ons lichaam, een tempel
Ontmoeting met jezelf en met je omgeving
Op zoek naar rust
Over sterven en na het sterven
Overdracht van geloof
Spiritualiteit en ziek-zijn
Stappen tot meditatie en gebed
Over sterven en na het sterven