Een overzicht van de bezinningen

Dit nieuwe initiatief is bedoeld om je te laten kennismaken met een rijkdom aan bezinningen.

Hoe het begon

Een kennismaking

Persoonlijke ontplooiing

Wat te doen als je meer wilt?

Een voorbeeld

Hoe het begon

In de loop van de afgelopen jaren zijn er voor een groep belangstellenden bijna dagelijks bezinnende teksten geschreven. Directe aanleiding was dat we door COVID ook op Bousquet alles moesten stilleggen.
Lees meer

Een kennismaking

Het onderstaande overzicht is alleen bedoeld als eerste kennismaking. Het geeft weer hoe de teksten doelgericht, maar ook al grasduinend kunnen worden gezocht. Het is een eerste ontwerp en zal nog verder vormgegeven worden.
Ook wanneer je nu deelneemt aan de bezinningen van de huidige cyclus kan dit overzicht ter aanvulling handig zijn. De jaren tot en met eind maart 2023 zullen hierin opgenomen worden. De bezinningen vormen samen een prachtige mogelijkheid voor zelfstudie binnen een door jezelf gewenst tempo.

Persoonlijke ontplooiing

De bezinningen zijn gericht op de persoonlijke ontplooiing en nodigen uit om onszelf te ontmoeten in onze diepste gronden. Ze helpen jezelf te leren kennen en jezelf een plek te geven binnen deze intense tijd.

Wat te doen als je meer wilt?

Wanneer je belangstelling hebt om verder op verkenning te gaan, kun je via de e-mail een code aanvragen. Daarmee log je in en krijg je toegang tot het groeiende overzicht van alle bezinningen.
Om het werk eraan mogelijk te maken, vragen we een maandelijkse bijdrage. De hoogte ervan is vrijwillig, maar laten we zeggen dat vijf euro per maand het minimum is. Je draagt bij zolang je actief kiest deel te nemen of het initiatief wenst te ondersteunen.
Je krijgt dan ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op een reactiepagina. Daar kun je delen wat je beleeft aan de verschillende bezinningen. Deze uitwisseling is alleen toegankelijk voor de deelnemers.

Het onderstaande overzicht is een voorbeeld van de uitgebreidere opzet. De huidige cyclus van maart 2023 tot april 2024 is hier nog niet te zien en alleen toegankelijk voor degenen die daaraan deelnemen.

ThemaSpecificatiedatumgewijzigd
En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.Genesis 2:1520211114
En de Here God zeide: Zie de mens is geworden als Onzer een…Genesis 3:2220210707
Wat moet ik hun dan antwoorden?Exodus 3:1320210913
Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem… Mattheüs 2:120230108
En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.Mattheüs 4:2320230227
En wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld wint, en zichzelf  verliest of zichzelf schade doet?Lukas 9:2520220519
….want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.Johannes 12:4720220327
Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.Mattheüs 10:35-3620230327
Petrus werd bedroefd dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief?Johannes 21:1720220622
Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!Lukas 22:4220211106