Is verplicht donorschap het antwoord?

Begeleidende tekst op de achterzijde

Tijdens de politieke besluitvorming rond de nieuwe Wet op de orgaandonatie merkte ik hoe essentiële aspecten niet betrokken en meegewogen werden. Zo ontstond er een wet die onvolledig is in de voorlichting over wat orgaandonatie inhoudt, zowel voor de donor als voor de ontvanger van de organen.
Door het indringende onderwerp is de onvolledigheid te belangrijk om er geen aandacht aan te geven.
Met dit boek heeft iedereen de mogelijkheid zichzelf op de hoogte te stellen van wat niet benoemd is maar ons allemaal aangaat. Er wordt geen standpunt ingenomen voor of tegen een eventueel donorschap. Die keuze is persoonlijk en kan op heel verschillende gronden gemaakt worden.

Schrijver: Paulus Rijntjes
ISBN: 9789402179156
Prijs: € 18,95
Het boek is te verkrijgen via de boekandel en via webwinkels als AKO.NL
en BOL.COM