Bousquet, een plaats van bezinning

Het leven is voor velen vol en druk. Dikwijls worden we geleid door allerlei belangen, verantwoordelijkheden en beslommeringen waar we zo moeilijk uit los kunnen komen. Bovendien leven we in een snel veranderende samenleving met veel onzekerheden. Hoe vinden we daarin een weg?
Het verlangen naar rust en inzicht kan een reden zijn om voor een periode van bezinning te kiezen. In die tijd is er ruimte om onszelf de vragen te stellen waar we in de drukte van het dagelijks leven  vaak niet aan toekomen. Er kunnen gevoelens en vragen in ons leven die we moeilijk vinden om mee om te gaan. We merken bijvoorbeeld in toenemende mate dat veel deelnemers aan de retraites worstelen met angst en onzekerheid door de milieubedreigingen en de klimaatsveranderingen.

Bousquet reikt de mogelijkheid aan om een periode van verstilling door te maken en op zoek te gaan naar antwoorden op wat ons innerlijk beweegt. De eerste stap daarin is een meeleefweek of een week van bezinning en verdieping via een geleid programma in de vorm van een retraite.

Waarom doe ik mee aan een retraite?

We maken verre reizen, bezoeken andere culturen en komen weer thuis met veel nieuwe indrukken.
We kopen onze dagelijkse levensbehoeften, bezoeken de kapper en volgen vaak de mode op de voet.
We gaan naar sportscholen of doen aan hardlopen en gebruiken voedingssupplementen om fit te blijven.
Al deze activiteiten vergen veel tijd en aandacht. Maar wat doen we met onze innerlijke leefwereld?
Maken we ook reizen om de wereld in ons te verkennen?
Verzorgen we onze innerlijke wereld met dezelfde inzet als waarmee we de uiterlijke wereld benaderen?
Welke zaden heeft ons hart nodig om haar vruchten te geven?
Is het hart niet de zetel van de Liefde die in onze ziel kan vrijkomen?

Onze retraites zijn gericht op het verkennen en doorgronden van onze innerlijke wereld waar zoveel wacht om tot bloei te komen.
Wat vrijkomt zal zich in zijn juiste bestemming en betekenis aan je ontvouwen.

De meditaties en de dagopbouw

De meditaties beginnen met een korte inleiding die stapsgewijs voortbouwt op de vorige.
Door de geleidelijke opbouw ontstaat een mogelijkheid om je belevingswereld te ontmoeten en te bespiegelen.
Dagelijks zijn er meerdere momenten van meditatie. De inhoud van de meditaties is niet alleen maar mentaal gericht, maar raken je ook in je emoties en gevoelens.
Als je innerlijk op weg bent, wil alles wat je in je draagt erbij betrokken worden. Daarom is de opzet zodanig dat je in je hele mens-zijn aangesproken wordt. Op die manier kan zich een weg ontvouwen waarbij alles wat je in je draagt vol van betekenis zal blijken te zijn.
Door de dagen heen staan een aantal wezenlijke kernvragen centraal om dieper zicht te krijgen op ons persoonlijk bestaan en de relatie met de Bron van alle leven.
In de dagelijkse groepsuitwisseling werken we uit wat er in de meditaties plaatsvindt en is er ruimte voor de belichting van de individuele belevingen.
Onderlinge herkenningen blijken daarbij altijd weer waardevol.
Tussen de programmaonderdelen in zijn we vooral in de stilte, wat afleiding voorkomt en ruimte biedt voor zelfonderzoek.

En dan breekt het licht door

Na de eerste retraite

Na een meeleefweek of een eerste retraite die een week duurt, is het mogelijk om tijdens retraites van langere duur dieper op de onderwerpen in te gaan.
Een retraite in de volheid van ons dagelijks leven is omzien naar jezelf!

De benaderingswijze die in de loop van de retraite wordt aangeboden kan ook thuis worden voortgezet.

Een andere wijze van verwoorden

Wat er precies door retraites in beweging wordt gebracht, is alleen maar te doorgronden en te verstaan door het zelf te ervaren.
Woorden eraan geven is bijna niet mogelijk, maar hieronder wordt de kern van het zoekproces op een aanvullende wijze omschreven.

 Ontwaken:

 • Onvrede met je bestaan
 • Onrust en onbestemd verlangen, maar waar naar?
 • Stappen op je pad.
 • Leren verstaan hoe de verlangens werken.
 • Oordelen en veroordelen gaan herkennen.
 • Herkenning en uitzuivering van opgedane patronen door opvoeding en maatschappij.
 • Conditioneringen herkennen die als een remming in de levensstroom van je bestaansrecht kan werken.
 • Gaan zien hoe je hebt geleerd te moeten voldoen en niet goed bent als je er niet in slaagt.
 • Erkenning dat het zoeken naar ‘het waarom’ iets is dat je niet alleen hoeft te doen en waar je medemensen bij nodig hebt.

Schouwen:

 • Vaak oordeel je en veroordeel je dat wat je ziet. Wat je afwijst, daar zit je aan vast.
 • Doordrongen raken dat alles wat er in je is, deel is van jouw levensenergie.
 • Goed of fout is een veel voorkomend oordeel. Wat je jezelf daarmee aandoet is pijn en verdriet. Is de pijn niet juist een alarm?
 • Je ideeën over goed en fout en hoe je moet zijn, breken steeds meer af. Aan het licht komen je opgelopen pijnen, het veroordelen en de weggedrukte herinneringen.
 • Is het echt je verlangen om de Essentie van het bestaan te ontmoeten?
 • Als je dat echt verlangt en je er daadwerkelijk voor inzet, kom je eerst tegen wat daarvoor ligt.

Meditatie:

 • Is een weg van genade.
 • Het doel is niet af te dwingen, maar wat je zoekt kan tot je komen.
 • Is stilvallen en gaan zitten om je aandacht naar binnen te richten.
 • De energie die in de meditatie vrijkomt, helpt je om door gebieden te trekken die je eerder niet kende. Het is een belangrijke aanzet tot ontwaken in het verkennen.
 • Ontwaken is genade, is aangeraakt worden door Liefde.
 • Nu begrijp je dat de liefde waarmee je naar jezelf kijkt niet dezelfde is als de Liefde die groter is dan jij. Deze is je niet toe te eigenen of af te dwingen.
 • Wanneer de Liefde in je oplicht, kan het je gaan leiden op de tocht die je verlangt te gaan en waar je je voor inzet.
 • In de meditatie zorg je voor de olie in je lamp, voor het zicht dat je nodig hebt om te mogen ontwaken in volheid van leven. Een volheid waarnaar je zo verlangde.
 • De keuze die je maakt om de wil te richten op het gaan van de weg, wordt nu een belangrijke stap. Je gaat zien dat Liefde van onze Schepper geen eigendom kan zijn, maar zich in volheid kan openbaren in de mens die je werkelijk bent.