Hoe schrijf ik mij in?

Inschrijving voor de activiteiten kan via de e-mail. (p.rijntjes@gmail.com)

Wilt u naast de activiteit waar u aan deel wenst te nemen ook duidelijk vermelden:

Naam
 
Adres 
             
Postcode en woonplaats
 
Telefoon en e-mailadres