Ontwikkelingen rond Bousquet

Dynamiek, dat is een kernwoord van deze tijd. De mondiale ontwikkelingen gaan razendsnel en de vraagstukken die in onze tijd spelen, zijn bij lange na niet opgelost. Denk daarbij aan vrede en (dreigende) oorlogen en natuurlijk aan het klimaat, de vervuiling van onze aarde of een dreigend grondstoftekort.
We zien Bousquet als een baken om stil te staan bij deze kernvragen. De vraag wat leven is en de vraag waartoe we het aanwenden, is meer dan ooit actueel. We dreigen immers vele levensvormen grootschalig te vernietigen en zijn daar al mee bezig.
Zoeken we alleen vermeerdering van goederen, van kennis en wetenschap of geven we ruimte aan de overweging wat de grondslag van het leven is en wat de geestelijke schatten zijn die we erin kunnen ontmoeten? Plaatsen we onszelf boven de schepping of zien we ons erin ingebed en er onlosmakelijk mee verbonden?
Degene die vragen als deze aan zichzelf wil stellen en de overweging aan wil wat de uitwerking ervan binnen het persoonlijke leven kan zijn, plaatst zichzelf binnen een perspectief dat voorbij de maatschappelijke begrenzingen van deze tijd gaat. Verdiept inzicht, daaruit voortkomende creativiteit, dynamiek en innerlijke verbondenheid zijn slechts enkele van de begrippen die hierbij passen.

Directe omgeving Bousquet

Bousquet zien we als een plek om de overweging rond vragen als deze te bevorderen. Om dat op een steeds diepere en krachtiger wijze te kunnen doen, is een gezamenlijk draagvlak wenselijk. De afgelopen periode is een bezinning opgestart over de verdere toekomst en de inhoudelijke ontwikkeling van deze plek in het zuiden van Frankrijk. We realiseren ons dat deze tijdsfase letterlijk ongekende uitdagingen in zich draagt en dat elke verdieping hoe we ons innerlijk daartoe kunnen verhouden van groot belang is.
De vragen zijn urgent maar bieden ons ook de kans om de essentie en de dynamiek in onszelf te ontmoeten. Op die grond kan er een nieuwe relatie met het leven groeien en kunnen actuele vraagstukken benaderd worden. We nodigen betrokkenen uit met ons mee te trekken in een levend proces van vormgeving van Bousquet als een plaats van bezinning, van verdieping en van het vinden van antwoorden op de ontwikkelingen van deze tijd.