Tijd en bewustwording

Tijd, wat is dat? Zij wordt ingevuld door ons, doordat we ons uitdrukken in- en vormgeven aan deze wereld.
Wij mensen zijn in ontwikkeling en niets is statisch. Door de tijd heen verandert ons denken, gaan we anders met onze emoties om, rijpt het godsbeeld en verdiept de spiritualiteit zich.

Deze retraite zoeken we weer de stilte om daarbinnen het tijdloze te ontmoeten van het bestaan zoals dat in de essentie in ons ligt.
Samen bezien we hoe het Zijn zich openbaart in de wereld van deze tijd.
Hoe de wereld eruit ziet in dit najaar, dat is op het moment van schrijven (januari) nog een grote vraag. Maar wij mensen geven er vorm aan, leven deze tijd en rijpen daarbinnen in het besef van de tijdloosheid die als een Godsopenbaring in ons vrijkomt.

Laten we met elkaar op verkenning gaan, ontmoeten en tot verdiept verstaan van de Essentie komen.
Kan dat? Dat kan, dank zij de golven die we als mensheid leven door de tijden heen…!

Van zaterdag 18 september tot zaterdag 2 oktober 2021
Maximaal 16 deelnemers (mits mogelijk gezien COVID)
Kosten van deze retraite