We leven in een bewogen tijd

met maatschappelijke onzekerheid, geweld en
snelle klimaatsveranderingen.

Door de veelheid van wat tot ons komt, is het dikwijls moeilijk het contact met onszelf te behouden.

Daardoor kan er verwarring en onzekerheid aangeraakt worden
en kunnen we ons verloren voelen.
We verlangen naar zekerheid maar waar is die te vinden?

Op dit moment klopt je hart en haal je adem.

Het is de basis van het fysieke bestaan.
Het lijkt zo vanzelfsprekend,
maar als je even stil valt om dit gewaar te worden
merk je dikwijls de onrust en het gevoel opgejaagd te zijn.
We worden geconfronteerd met de vraag:
‘Wie ben ik en waarom leef ik?’

Willen we deze vraag wel beluisteren?
Het is niet vreemd dat we eerst vele uitvluchten tegenkomen.
Er zijn bijvoorbeeld talrijke argumenten waarom we geen tijd hebben voor onszelf.
Maar wie zichzelf in alle openheid wil ontmoeten,
ontdekt dat de innerlijke zoektocht het leven tot bloei brengt. 
WELKOM


Op deze site vind je informatie over ons leven en ons werk.

Paulus Rijntjes
Nicolette Rijntjes – van den Bos

Laatste datum bijwerking website: 14 oktober 2017