Nieuwe periode van: De dagen dat de samenleving stilvalt


Balarin, 15 augustus 2020


Voortgang bezinningen

Het is half augustus en dat betekent dat ons allemaal een vraag wordt gesteld die voor de komende periode van belang is.

De vraag is:
Willen we verder met de meditaties die we tot nu toe dagelijks op deze site kunnen lezen?

Het is een vraag die wij niet alleen aan jullie maar ook aan onszelf stellen. Het schrijven van deze bezinningen is immers een voortdurend proces van afstemming dat met liefde gedaan wordt maar ook een commitment van onze kant vraagt.
We begonnen dit traject in de periode dat we gezamenlijk in een lockdown terecht kwamen. Al bij de eerste verlenging van deze meditatiecyclus was de situatie min of meer aan het normaliseren. We schreven eind mei dat we met elkaar een periode van drie maanden zouden doormaken om daarna een nieuwe afweging te maken.
Nu zijn we bijna aan deze nieuwe fase toe. De vraag of we verder willen ligt er daardoor wederom en voor ons allemaal.

Laten we allereerst ons eigen antwoord geven. Nicolette en ik hebben beide uitgesproken verder te willen met dit traject, in ieder geval voor de komende drie maanden en mogelijk met de inzet om er een heel jaarproces van te maken. De lijn die wordt opgebouwd is zeker niet voltooid en er liggen onderwerpen die juist nu, na de maanden van de doorgemaakte verdieping, naar voren kunnen komen.
Veel bezinningen zijn niet zomaar te geven of te schrijven omdat ze zonder de nodige voorbereiding niet verstaan kunnen worden of zelfs tot verkeerde ideeën kunnen leiden. Voor ons zou het jammer zijn nu de reeks af te breken. We houden onszelf echter voor dat we de vrijheid hebben om te stoppen of te pauzeren zodra de inspiratie afbreekt of omdat er onvoorziene omstandigheden zijn.

De vraag of je verder wilt, leggen we nu jullie allemaal voor. Er kan een persoonlijke maat zijn waardoor je vindt dat het genoeg voor je is. In deze persoonlijke overweging zullen we ons niet mengen, maar wanneer er de behoefte is om er overleg over te hebben is dat een mogelijkheid. Laat het in dat geval tijdig via de e-mail weten.
Wanneer je ervoor kiest om door te gaan zal er per e-mail een code gestuurd worden om in te loggen op een nieuwe pagina van de website. De oude codes van de twee vorige perioden blijven nog staan en daardoor blijven ook deze pagina’s voor nu toegankelijk. Geef deze codes niet aan derden!

Tot slot vragen we je of je in het kort wilt beschrijven wat je keuze is en hoe je daarheen gegroeid bent. Stuur deze overweging in voor 25 augustus zodat wij de tijd hebben alles te lezen en de toegangscode te mailen. Je overweging mag je op de website plaatsen bij de reacties, wat zelfs onze voorkeur heeft. Wanneer je dat liever niet doet, vragen we je om dan de overweging per e-mail naar ons toe te sturen. Wanneer er geen reactie komt gaan we ervan uit dat je bent gestopt, hoewel we dan heel graag willen weten waarom dat is. Zeker nu de meditaties verder gaan is het voor ons van belang jullie te kunnen blijven volgen.

Een hartelijke groet,
Paulus Rijntjes
Nicolette Rijntjes