Bouwen en restaureren

Eeuwen oude panden

De bouwweken in 2021

Kan ik meedoen als ik geen bouwervaring heb?

Kinderweek tijdens de bouwweken in de zomer

In verband met het coronavirus is er voor het bouwprogramma in het najaar nog geen volledige planning. De mogelijkheid tot inschrijving voor de bouwweken zal beperkt zijn door de omstandigheden. We zullen zoveel mogelijk het programma erop aanpassen om de risico’s te vermijden, ongeacht of de vaccinatieprogramma’s in volle gang zijn. Zie ook het overzicht van alle activiteiten.

De restauratie van een eeuwenoud dak.

Bouwen wordt veelal gezien als enkel een praktische handeling. We vernieuwen daken, brengen sanitair, leggen elektra aan en zoveel meer. Er is een goede verblijfsgelegenheid nodig om in te leven. Maar hoe vaak staan we erbij stil dat de verblijfsplaats van het leven is wie wij zijn?
Hoe ziet ons innerlijk gebouw eruit? Een van de manieren om dat te ontdekken is tijdens het bouwen.

Nieuwe balken voor de nieuwe vloeren

De wijze van werken en (voor wie dat wil) de momenten van bezinning leiden ertoe dat we er zoveel uit terug ontvangen.

Eeuwen oude panden

De vloer kan worden gelegd

Het restaureren van panden als waar Bousquet uit bestaat is een doorlopend proces. Dat is zelfs terug te vinden in de vele aanpassingen van de panden in vroegere tijden.
Dit soort panden staan in een groot contrast tot onze nieuwbouw huizen die binnen een tijdsbestek van maanden worden neergezet.
Al die jaren zijn daken vervangen, zijn muren gerestaureerd, is sanitair en elektra aangelegd en nog zoveel meer. Met elkaar maken we de panden geschikt voor het verblijf tijdens activiteiten op deze plek.
De inzet om de panden steeds verder geschikt te maken voor hun doel is niet gericht op een eindresultaat dat af moet zijn.
Soms roepen de deelnemers aan de bouwweken uit: ‘Bousquet mag niet af zijn, dan kunnen we niet meer eraan werken.’ Maar aan Bousquet zal verder worden gebouwd zoals we hopelijk niet stoppen met het werk dat we aan onszelf verrichten.

De bouwweken in 2021

De week van 24 april tot 1 mei is een bouwweek.
In de zomer zal er gebouwd worden van 7 augustus tot 21 augustus. De eerste week zal weer een kinderweek zijn.

Notitie 9 juni: In verband met het COVID-virus willen we voor de eerste zomerweek alleen nog beperkt inschrijvingen toelaten. Er is nog een gesprek met enkele mensen gaande over hun komen. Nieuwe opgaven zijn voor de eerste week niet meer mogelijk.

De bouwweken in de zomer beginnen op maandagochtend en duren tot en met de zaterdag 13.00 uur. Aankomst is dan voor de eerste week op de zaterdag en zondag en het vertrek is op de zaterdagmiddag en de zondag. De tweede week eindigt op vrijdagmiddag en vertrek is op de zaterdag.

De overige bouwweken beginnen op zondagmiddag en eindigen op vrijdag op het einde van de middag, aankomst is op de zaterdag en het vertrek is dan op de zaterdag.
We vragen een geringe bijdrage voor het verblijf en voor de leefkosten.

Kan ik meedoen als ik geen bouwervaring heb?

Muren krijgen weer hun authentieke aanzicht
Muren krijgen hun authentieke aanzicht terug

Er wordt nogal eens gedacht dat meebouwen alleen kan wanneer er een uitgebreide bouwervaring is.
Natuurlijk zijn er ook mensen met bouwervaring nodig, maar als je die ervaring niet hebt, is dat geen probleem. Het is heerlijk om te mogen leren van degenen die er wel over beschikken. We dragen vaardigheden en kennis graag aan elkaar over. Bovendien zijn er vele vaardigheden die snel eigengemaakt kunnen worden en waar je geen expert voor hoeft te zijn. We gaan altijd uit van je persoonlijke fysieke mogelijkheden en interesses.
Wie verlangt een periode mee te bouwen en de beleving ervan te ontdekken is dus welkom.
En als het bouwen zelf je niet trekt, zijn er vele taken die even zo wezenlijk zijn en de bouw ondersteunen. Denk maar eens aan de keuken, de koffie en zoveel meer. Meebouwen? Laat het in verband met de organisatie vooral op tijd weten.

Panoramafoto van het tweede deel van Bousquet


Panoramafoto van het tweede deel van Bousquet

Kinderweek tijdens de bouwweken in de zomer

Tijdens de bouwweken in de zomer is er een week voor kinderen. De leeftijd kan variëren van peuter tot en met tiener. Deze verschillende leeftijden geven in onze ervaring een mooi evenwicht.
In de eerste helft van de ochtend is er voor de kinderen ruimte om mee te bouwen. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf ervaren hoe het is als je samen iets met je handen maakt. En dat leidt er soms toe dat ze zelf op andere momenten van de dag terugkomen om enthousiast ‘hun taakje’ voort te zetten zoals die ene muur verder mooi maken.
De kleinere kinderen doen spelenderwijs mee aan diverse activiteiten als een eerste opstap.

Aardappels rooien…

Samen zet je stapjes in hoe je op aarde voor jezelf een veilig en mooi plekje kan creëren. Het is een symboliek voor dat je hier op aarde mag wonen en verblijven…

De tweede helft van de ochtend is er ruimte voor diverse vormen van creativiteit. Zo gaan de natuurliefhebbers onder begeleiding de natuur in. Sporen zoeken, afdrukken ervan maken met gips, dieren verkennen…
De middag is gericht op andere vormen van creativiteit. Ook voor dit jaar onderzoeken we hoe we kunnen inspelen op de belangstelling van de kinderen.
Meedoen in de organisatie en begeleiding van deze kinderweken? Laat het dan ruim van te voren horen!