Wat is een retraite?

 

Wat is de zingeving en de inhoud van een retraite
Meditaties en dagopbouw
De centrale lijn
Na de eerste retraite
Een andere wijze van verwoorden
Wat is de zingeving en de inhoud van een retraite?

 

 
Stilstaan bij de vele invullingen van je dagelijkse leven.

Jezelf de vraag durven stellen: ‘waarom doe ik wat ik doe?’

Het gevecht met de tijd die je tot je beschikking hebt.

Het meegenomen worden in de vele verantwoordelijkheden en de plichten die er zijn.

Oprecht naar je zezelf durven kijken en toetsen: ‘Is dit wat ik verlang en verwacht van mijn leven?’

Zoveel verlangens en verwachtingen, steeds weer de ontdekking dat ze op wisselende doelen buiten mijzelf waren gericht.

Dan komt de vraag omhoog: ‘Wie ben ik? Ken ik mijzelf en heb ik weet van de diepten die in mij aanwezig zijn?’

Stil worden en naar binnen gaan, luisterend durven zijn en kijken naar wie ik ben, en niet hoe ik zou moeten zijn.

De periode van een retraite reiken je de kans aan om deze verkenning binnen te gaan.
De meditaties en de dagopbouw

 

De meditaties beginnen elk met een korte inleiding die stapsgewijs voortbouwt op de vorige. Door de geleidelijke opbouw ontstaat een mogelijkheid om je belevingswereld te ontmoeten en te bespiegelen.
Dagelijks zijn er meerdere momenten van meditatie. De inhoud van de meditaties is niet alleen maar mentaal gericht, maar raken je ook in je emoties en gevoelens.
Als je innerlijk op weg bent, wil alles wat je in je draagt erbij betrokken worden. Daarom is de opzet zodanig dat je in je hele mens-zijn zoveel mogelijk aangesproken wordt.
Op die manier kan zich een weg ontvouwen waarbij alles wat je in je draagt vol van betekenis zal blijken te zijn.
Door de dagen heen stellen we een aantal wezenlijke kernvragen centraal die erop gericht zijn om dieper zicht te krijgen op ons persoonlijk bestaan en de relatie met de Bron van alle leven.

In een dagelijkse groepsuitwisseling werken we uit wat er in de meditaties plaatsvindt en is er ruimte voor de belichting van de individuele belevingen.
Onderlinge herkenningen blijken daarbij altijd weer heel waardevol.

Tussen de programmaonderdelen in zijn we vooral in de stilte, wat afleiding voorkomt en ruimte biedt voor zelfonderzoek.
Na de eerste retraite

Na een eerste retraite die een week duurt, is het mogelijk om in retraites van langere duur dieper op de onderwerpen in te gaan.
Door deze gerichte en begeleide perioden van bezinning en verstilling, rijpt er een innerlijk zicht dat in de drukte van het dagelijks leven vaak geen kans krijgt om tot ontwikkeling te komen.
We zien zelf deze retraites als een belangrijke stap op de weg van het ontdekken van wie je bent.

Een retraite in de volheid van ons dagelijks leven is omzien naar jezelf!

 

De bedoeling is dat de benaderingswijze die in de loop van de retraite wordt aangeboden ook thuis desgewenst kan worden voortgezet.

 

 

Een andere wijze van verwoorden

Wat er precies door retraites in beweging wordt gebracht, is alleen maar te doorgronden en te verstaan door het zelf te ervaren.
Woorden eraan geven is bijna niet mogelijk, maar hieronder wordt de kern van het zoekproces op een aanvullende wijze omschreven.

 

Ontwaken:

- Onvrede met je bestaan.

- Onrust en onbestemd verlangen, maar waar naar?

- Stappen op je pad.

- Leren verstaan hoe de zinnen werken.

- Oordelen en veroordelen gaan herkennen.

- Herkennen en uitzuivering van opgedane conditioneringen door opvoeding en maatschappij.

- Conditioneringen herkennen als een remming in de levenstroom van je bestaansrecht.

- Gaan zien hoe je hebt geleerd te moeten voldoen en niet goed bent.

- Erkenning dat het zoeken naar het waarom iets is dat je niet alleen kunt.

- Een zoektocht vindt plaats naar kennis en waarheid. Waar vind ik wat ik zoek? De zoektocht begint vaak buiten je.

 

Schouwen:

- Nu oordeel je met kennis en veroordeel je dat wat je ziet! Wat je afwijst, daar zit je aan vast.

- Doordrongen raken dat in alles wat er in je is, je levensenergie aanwezig is. Niets is goed of fout. Kennis leert dit wel!

- Goed of fout: Wat je jezelf daarmee aandoet is pijn en verdriet. Is de pijn niet juist een alarm?

- Je ideeën over goed en fout en hoe je moet zijn, breken steeds meer af. Aan het licht komen je opgelopen pijnen, het veroordelen en de weggedrukte herinneringen.

- Is het echt je verlangen om de Essentie van het bestaan te ontmoeten?

- Als je dat echt verlangt en je er daadwerkelijk voor inzet, kom je eerst tegen dat je niet weet wat liefde is.


 

Meditatie:

- is een weg van genade.

- Het doel is niet af te dwingen, maar wat je zoekt kan tot je komen.

- is stilvallen en gaan zitten om je aandacht naar binnen te richten. Aandacht die je bijna altijd naar buiten richt en waarbij je je medemens beziet vanuit jouw beeld.

- De energie die in de meditatie vrijkomt, helpt je om door de gebieden te trekken die je eerder niet kende. Het is een belangrijke aanzet tot ontwaken in het verkennen van je innerlijk huis.

- Ontwaken is genade. Is aangeraakt worden door Liefde.

- Nu begrijp je dat de liefde waarmee je naar jezelf kijkt niet dezelfde is als de Liefde die groter is dan jij. Deze kan je niet toeëigenen of afdwingen.

- Wanneer het licht in je oplicht, kan het je gaan leiden op de tocht die je verlangt te gaan en waar je je voor inzet.

- In de meditatie zorg je voor de olie in je lamp voor het zicht dat je nodig hebt om te mogen ontwaken in volheid van leven. Een volheid waarnaar je zo verlangde.

- De keuze die je maakt om de wil te richten op het gaan van de weg, wordt nu een belangrijke stap. Je gaat zien dat Liefde van onze Schepper geen eigendom kan zijn, maar zich in volheid kan openbaren in de mens die je werkelijk bent.