Waarom doe ik mee aan een retraite?

 

Een innerlijke reis
Meditaties en dagopbouw
De centrale lijn
Na de eerste retraite
Een andere wijze van verwoorden
Een innerlijke reis

We maken verre reizen, bezoeken andere culturen en komen vervolgens weer thuis met veel nieuwe indrukken. We kopen onze dagelijkse levensbehoeften, bezoeken de kapper en de mode wordt vaak op de voet gevolgd. We gaan naar sportscholen of doen aan hardlopen en gebruiken voedingssupplementen om fit te blijven. Al deze activiteiten vergen veel tijd en aandacht.

Maar wat doen we met onze innerlijke leefwereld? Maken we ook reizen naar de wereld in ons, naar onze ziel?

Verzorgen we onze innerlijke wereld met dezelfde inzet als waarmee we de uiterlijke wereld benaderen?

Welke zaden heeft ons hart nodig om haar vruchten te geven?
Is het hart niet de motor waar alles in en uit gaat? Wat is dan de Liefde die in onze ziel kan vrijkomen?


Onze retraites zijn gericht op het verkennen en doorgronden van wat nodig is om onze innerlijke wereld tot bloei te brengen.
De kracht die ervan uitgaat zal ook het omgaan met de wereld en alles wat er in plaatsvindt in zijn juiste bestemming en betekenis aan je ontvouwen.
Het ondernemen van een verre reis vraagt de nodige tijd en inspanning.


De periode van een stiltebezinning is te zien als een innerlijke reis.
De stilte die zoveel potentie en volheid in zich draagt.
De ervaringen en inzichten die je opdoet, neem je mee naar je eigen leefomgeving waar je ze kunt gaan toepassen.
Juist in het dagelijkse leven komen de uiterlijke en de innerlijke wereld samen.


Een retraite op Bousquet is een diepgaande uitdaging en mogelijkheid om nog onbekende gebieden in jezelf te leren kennen.
Dagelijks zijn er meerdere momenten van meditatie. Daarnaast is er elke dag een ontmoeting met alle deelnemers gezamenlijk.
We bespreken dan in de kring hoe de meditaties gaan, de vragen die er zijn en gaan in op de uitwerking van de meditaties op je innerlijke beleving.
Zo nodig is een persoonlijk gesprek mogelijk voor extra begeleiding. Op deze wijze wordt een gedegen verkenning van de diepgaande inhoud mogelijk.
De meditaties en de dagopbouw

 

De meditaties beginnen elk met een korte inleiding die stapsgewijs voortbouwt op de vorige. Door de geleidelijke opbouw ontstaat een mogelijkheid om je belevingswereld te ontmoeten en te bespiegelen.
De inhoud van de meditaties is niet alleen maar mentaal gericht, maar raken je ook in je emoties en gevoelens.
Als je innerlijk op weg bent, wil alles wat je in je draagt erbij betrokken worden. Daarom is de opzet zodanig dat je in je hele mens-zijn zoveel mogelijk aangesproken wordt.
Op die manier kan zich een weg ontvouwen waarbij alles wat je in je draagt vol van betekenis zal blijken te zijn.

Door de dagen heen stellen we een aantal wezenlijke kernvragen centraal die erop gericht zijn om dieper zicht te krijgen op ons persoonlijk bestaan en de relatie met de Bron van alle leven.

In een dagelijkse groepsuitwisseling werken we uit wat er in de meditaties plaatsvindt en is er ruimte voor de belichting van de individuele belevingen.
Onderlinge herkenningen blijken daarbij altijd weer heel waardevol.

Tussen de programmaonderdelen in zijn we vooral in de stilte samen, wat afleiding voorkomt en ruimte biedt voor zelfonderzoek.

 

 

De centrale lijn

We verkennen hoe ons dagelijks leven veelal wordt bepaald door het verlangen naar geluk en vervulling.
We kunnen niet om dit verlangen heen omdat het vanuit de diepte in ons omhoog komt. Omdat het zo krachtig is, zoeken we naar een invulling ervan.
In de loop van de retraite kun je gaan zien hoe je door het verlangen wordt gestimuleerd om te zoeken. Daardoor worden allerlei doelen nagestreefd om tot een vervulling te komen.

De strevingen zelf zijn op zich volkomen natuurlijk, komen bij iedereen voor en werken bij iedereen op een eigen wijze
Ze worden een gevangenheid als je er blind in bent en niet verstaat waarom ze aanwezig zijn en hoe ze op je inwerken.

Door de meditaties heen groeit het zicht op onze strevingen en schouwen we de diepere oorsprong ervan.
We verkennen de vraag of er een diepte van bestaan is die in God rust. God, een woord dat voor velen beladen is, maar met een open vizier nodigen we iedereen uit om deze verkenning aan te gaan.

Als er een relatie tussen God en de mens is, zou deze dan zo intens kunnen zijn dat hier de drang om geluk te vinden uit voort komt?


In de retraite wordt een handreiking gedaan om antwoorden te ontdekken op deze vragen.
De ervaring opent zich dat er een grond van bestaan is, ongeacht de levenssituatie waar je mee te maken hebt.
Het gaat er uitdrukkelijk niet om iets te moeten geloven, maar om te mogen onderzoeken wat je zelf in al het aangereikte herkent.

 
Na de eerste retraite

Na een eerste retraite die een week duurt, is het mogelijk om in retraites van langere duur dieper op de onderwerpen in te gaan.
Door deze gerichte en begeleide perioden van bezinning en verstilling, rijpt er een innerlijk zicht dat in de drukte van het dagelijks leven vaak geen kans krijgt om tot ontwikkeling te komen.
We zien zelf deze retraites als een belangrijke stap op de weg van menswording.

Een retraite in de volheid van ons dagelijks leven is omzien naar wie je bent!

 

De bedoeling is dat de benaderingswijze die in de loop van de retraite wordt aangeboden ook thuis in eigen vrijheid en werkzaamheid kan worden voortgezet.

 

 

 

Een andere wijze van verwoorden

Wat er precies door retraites in beweging wordt gebracht, is alleen maar te doorgronden en te verstaan door het zelf te ervaren.
Woorden eraan geven is bijna niet mogelijk, maar hieronder wordt de kern van het zoekproces op een aanvullende wijze omschreven.

 

Ontwaken:

- Onvrede met je bestaan.

- Onrust en onbestemd verlangen, maar waar naar?

- Stappen op je pad.

- Leren verstaan hoe de zinnen werken.

- Oordelen en veroordelen gaan herkennen.

- Herkennen en uitzuivering van opgedane conditioneringen door opvoeding en maatschappij.

- Conditioneringen herkennen als een remming in de levenstroom van je bestaansrecht.

- Gaan zien hoe je hebt geleerd te moeten voldoen en niet goed bent.

- Erkenning dat het zoeken naar het waarom iets is dat je niet alleen kunt.

- Een zoektocht vindt plaats naar kennis en waarheid. Waar vind ik wat ik zoek? De zoektocht begint vaak buiten je.

 

Schouwen:

- Nu oordeel je met kennis en veroordeel je dat wat je ziet! Wat je afwijst, daar zit je aan vast.

- Doordrongen raken dat in alles wat er in je is, je levensenergie aanwezig is. Niets is goed of fout. Kennis leert dit wel!

- Goed of fout: Wat je jezelf daarmee aandoet is pijn en verdriet. Dit doet God niet! Is de pijn niet juist een alarm?

- Je ideeën over goed en fout en hoe je moet zijn, breken steeds meer af. Aan het licht komen je opgelopen pijnen, veroordelen en weggedrukte herinneringen.

- Is het echt je verlangen om God te ontmoeten en mag zijn liefde in je gaan werken?

- Als je dat echt verlangt en je er daadwerkelijk voor inzet, kom je eerst tegen dat je niet weet wat liefde is.


 

Meditatie:

- is een weg van genade.

- Het doel is niet af te dwingen, maar wat je zoekt kan tot je komen.

- is stilvallen en gaan zitten om je aandacht naar binnen te richten. Aandacht die je bijna altijd naar buiten richt en waarbij je je medemens beziet vanuit jouw beeld.

- De energie die in de meditatie vrijkomt, helpt je om door de gebieden te trekken die je eerder niet kende. Het is een belangrijke aanzet tot ontwaken in het verkennen van je innerlijk huis.

- Ontwaken is genade. Is aangeraakt worden door Gods Liefde.

- Nu begrijp je dat de liefde waarmee je naar jezelf kijkt niet dezelfde is als de liefde die van God uitgaat. Deze kan je niet toeëigenen of afdwingen.

- Wanneer het licht in je oplicht, kan het je gaan leiden op de tocht die je verlangt te gaan en waar je je voor inzet.

- In de meditatie zorg je voor de olie in je lamp voor het zicht dat je nodig hebt om te mogen ontwaken in volheid van leven. Een volheid waarnaar je zo verlangde.

- De keuze die je maakt om de wil te richten op het gaan van de weg, wordt nu een belangrijke stap. Je gaat zien dat Gods liefde geen eigendom kan zijn, maar zich in volheid kan openbaren in de mens die je werkelijk bent.